تبلیغات
با چشم دل سخن دل را بخوان - مطالب ابر شعر مولوی
در گشت و گذار دشت مجاز به وبلاگ وزین بجنورد 1400 رسیدم

و پست « تندیس چاروق دوز بجنورد » توجهم را جلب کرد

http://bojnord1400.mihanblog.com/post/335

یادم آمد از شعری که باید حفظ میکردم در کودکی

شعری که بسیار زیبا بود

شعر موسی و شبان  مولوی

و من چاروق را از کودکی شناختم

همان زمان که در پایه ی ابتدائی این شعر  یکی از مهمترین درسهایمان بودهمان زمان که مطالب درسی سرسری نبود و

به معنای واقع سراینده های شعر را می شناختیم

سعدی بود و حاقظ وشاعران خوب دیگر و

معرفت شناخت پروردگار :

برگ درختان سبز در نظر هوشیار

هرورقش دفتری ست معرفت کردگارو یا این شعر زیبای موسی و شبان  مولوی که هم درس عشق بود و معرفت

و هم شناخت پروردگار و

و هم تعبیر آیه ی مهم :


« لا اکراه فی الدین »


Image result for ‫در کتاب درسی دید موسی یک شبانی را به راه‬‎


دید موسی یک شبانی را به راه

کو همی گفت ای خدا وای اله

توکجایی تا شوم من چاکرت

چارقت دوزم کنم شانه سرت

دستک بوسم بمالم پایکت

وقت خواب آید بروبم جایکت

ای فدای توهمه بزهای من

ای به یادت هی هی وهی های من

زین نمط بیهوده می گفت آن شبان

گفت موسی با که هستت ای فلان

گفت با آن کس که ما را آفرید

این زمین و چرخ از او آمد پدید

گفت موسی، های خیره سرشدی

خود مسلمان ناشده کافر شدی

این چه ژاژاست وچه کفراست و فشار

پنبه ای اندر دهان خود فشار

گرنبندی زین سخن تو حلق را

آتشی آید بسوزد خلق را

گفت ای موسی دهانم دوختی

وز پشیمانی تو جانم سوختی

جامه را بدرید و آهی کرد و تفت

پافتاد اندر بیابان و برفت


وحی آمد سوی موسی از خدا

بنده ی ما را ز ما کردی جدا

تو برای وصل کردن آمدی

نی برای فصل کردن آمدی

درحق او مدح و درحق تو ذم

در حق او شهد و درحق تو سم

ما بری از پاک و ناپاکی همه

از گران جانی و چالاکی همه

من نکردم خلق تا سودی کنم

بلکه تا بربندگان جودی کنم

ما برون را ننگریم و قال را

ما درون را بنگریم و حال را

خون شهیدان را زآب اولی تر است

این خطا از صد ثواب اولی تر است

لعل را گر مهر نبود باک نیست

عشق را دریای غم غمناک نیست


Image result for ‫در کتاب درسی دید موسی یک شبانی را به راه‬‎

در دل موسی سخن ها ریختند

دیدن و گفتن به هم آمیختند

چون که موسی این خطاب از حق شنید

در بیابان در پی چوپان دوید


عاقبت دریافت او را و بدید

گفت مژده ده که دستوری رسید

هیچ آدابی و ترتیبی مجوی

هر چه می خواهد دل تنگت بگوی


هر کسی از ظنُ خود شد یار من

از درون من نجست اسرار من


ادامه مطلب برچسب ها: مولوی، موسی و شبان، شعر مولوی، کتاب درسی قدیم،

تاریخ : جمعه 22 خرداد 1394 | 07:10 ق.ظ | نویسنده : فروزنده غیاثی | نظراتخدایا رحمـت خود را به مــن ده
دریـدی پیـــرهـن تو پیــرهـن ده

مـرا صفــرای تو سر گشته کرده
زلطف خـود مـرا صفـرا شکـن ده

اگر عالم به غم خوردن بپای است
مـده غـم را به مـن باب الحـزَن دههم سفره ی خوان کرامت الهی ! همراه !

دیدی رسیدیم به آخرین شب قدر امسالمان !

دانستی که خدای مهربانی داریم و ناسپاسیم .

خدایی که به اندک بهانه ایی عذرمان را می پذیرد و کارهایمان را
 
 از سختی به آسانی بر میگرداند.او نسبت به بندگانش مهربان ترین است
برچسب ها: دعای روز بیست وهفتم ماه رمضان، شعر مولوی،

تاریخ : دوشنبه 14 مرداد 1392 | 01:01 ق.ظ | نویسنده : فروزنده غیاثی | نظرات


ای خدایی که مفـــرح بخــش رنجوران   تویی
در میان لطف و رحمت همچو جان پنهان تویی

هـرکجا کاری فرو بنـدد تو باشی چشـم بنــــد
هـرکـجا روشـن شـود آن شـعله ی  تابان تویی

دسـت در طاعــت زنیم و چشـم در ایمان نهیـم
بـر امیــد آنکـه بنمــائی که خـــود ایمــان تویی

دســت  احسان  بر سـر ما نه ز احسانی که ما
چشـم روشـن در تو  آویزیم  کان احسـان تویی

ای ناله کننده ی شب قدر !

 ای نجواگر دعا و مناجات !

روز بیستم رمضان است و
 
شبش شبی پررمز و راز وپر بها

باز فرصتی دیگر ست برای تو که بنده ای

و مناجاتی دگر نزد او که خالق است!

از خدایت بخواه  که آرامش را در دلهای مومنین بوجود آورد

 و از او  طلب کن تادرهای بهشت را  امشب  بگشاید

 وآتش دوزخ را از همه دور سازد

 و به جای آن توفیق دهد تا

تلاوت قرآن نصیب  همه گردد


برچسب ها: روز بیستم رمضان، شب قدر، شعر مولوی،

تاریخ : دوشنبه 7 مرداد 1392 | 01:01 ق.ظ | نویسنده : فروزنده غیاثی | نظرات


بانگ برآمــــد ز خــــــرابات مـن

چــرخ دوتا شــد ز منـاجات من


عاقبت الامــر ظفــر دررســـید

یار   درآمــــد  به  مــراعـات من


یا رب یا رب که چه سان می‌کند

دلبــــر بی‌کفــو  مکــافات مــن


طاعـت و ایمــان کنــد آن کیــمیا

غفـلت   و انکار و   جنـایات مــن


قصـــر دهـد از پی تقصــیر  مـن

زله   دهــــد از پــی زلات   مــن


جوش نهـــد در دل دریا و کــــوه

از تپــــش روز    مـــلاقات    مــــن


گـــــر نبــدی پــرده خیالات خلــق

ســوختــه  بودی  ز خیــالات  مــن


در سپـــــه  جان   زندی   زلــــزله

طبـــل و علـــم نعـــره و هیهات من


در افــق چــــرخ زدی شـــــعله‌هــا

نیـــم شـــبان آتش  میقـــات  مـــن


ای عابد قدر نشین و ای قدر شناس شب قدر!

رسیدی به روز نوزدهم ماه مبارک و یک شب قدرش را سپری کردی

فقط خدا میداند و بس که بر تو چه گذشته و به کجا ره یافتی

از او که داناترین است و بهترین هدایت کننده بخواه که

در راه رسیدن به حقایق آشکار راهنمایت باشد 
برچسب ها: دعای روز نوزدهم ماه رمضان، شب قدر، عابد و ساجد، شعر مولوی،

تاریخ : یکشنبه 6 مرداد 1392 | 01:01 ق.ظ | نویسنده : فروزنده غیاثی | نظرات
ای بنــــده باز گـــــرد به درگاه ما بیـا

 بشــــنو ز آســمانها حی علی الصـلا

درهای گلســتان زپی تو گشــاده ایم 

در خــار زار چنــــد دوی ای پرهنـــه پا

جان را من آفـریده ام ودردیش داده ام

 آنکـس که درد داده همو ســازدش دوا

قدی چو سرو خواهی در باغ عشق رو 

کیــن چرخ گوژپشـتت کنــد قــد تو دو تا

  بالی که بـــرگ وشـاخش گویا وزنـده اند  

باغــی که جان نـــدارد آن نیسـت جانفزا
 
 هر دو جهان پر است ز حی حیـتات بخش  

با جان پنـــــج روزه قنــــاعت مکــــن زما

جانهــــا شــــــمار ذره معلق همی زننــد  

هـــــر یک چو آفتاب در افـــلاک کبـــــــریاای دلارام عاشق !بنده ی  خوب خدا !

هیجده روز است در دریای کرامت الهی بوده ایم

 تا غبار دنیا زتن بزدائیــــــــم و

به برکت سحرهای نورانیش بیدار دل گردیم

از او می خواهیم تا جانمان را به روشنی

 فــــــروغ ســـحر گاهش روشن ســــازد

و تابع خودش کند همو که روشنی بخش

 دلهـــــای عــــــــارفان و عاشــــقان اســــت
برچسب ها: روز هیجده ماه رمضان، دعا، شعر مولوی،

تاریخ : شنبه 5 مرداد 1392 | 01:01 ق.ظ | نویسنده : فروزنده غیاثی | نظرات

امشــب ای دلدار مهــمان تـــوایـم

شب چه باشد روز و شب آن تـوایـم

هــر کجا باشــیم وهــر جا که رویـم

حاضــــران کاســـه و خـوان توایـــم

چـون کبــــوتر زاده ی بــرج تو ایـــم

در ســـــفر طـــــواف ایــوان توایـــم
ای زاهد شب زنده دار !

ای عاشق روی یار !

امروز روز شانزدهم  ماه رمضان است

آماده شو تا بتوانی همراهی نیکان و خوبان باشی

از افراد بد و شرور دوری کن و در سرای ماندگار و امن مسکن گزین

به عنایت  پروردگاری که خدای جهان و جهانیان استبرچسب ها: دعای روز شانزدهم ماه رمضان، شعر مولوی،

تاریخ : پنجشنبه 3 مرداد 1392 | 01:00 ق.ظ | نویسنده : فروزنده غیاثی | نظرات


ای خفته شب تیره هنگام دعا آمد

وی نفس جفا پیشه هنگام وفا آمد

بنگر بسوی روزن بگشای در توبه

پرداخته کن خانه هین نوبت ما آمد

 


چهارده روز است که مهمان خوان کرم الهی هستی

میزبانت پروردگاری ست که عزت بخش مسلمانان است

و باز دارنده ی بندگانش از خطا و لغزش

امید که آماج تیر بلاها و آفت ها قرار نگیری


برچسب ها: روز چهاردهم ماه رمضان، شعر مولوی،

تاریخ : سه شنبه 1 مرداد 1392 | 01:00 ق.ظ | نویسنده : فروزنده غیاثی | نظراتعشق است بر آســــمان پریدن

صـــــد پرده به هــر نفس بریدن

اول نفــس از نفــس کشـــیدن

دوم  قــــدم از قــــدم بریـــدن

گفتــــــم که دلا مبارکـــــت باد

در حلقـــه ی عاشــقان رسیدنهمدل خوبم ! امروز خورشید درخشانتر است

و آسمان آبی تر و روزت روز دیگریست

دوازده روز گذشت جامه ی تقوی و عفاف

برازنده ی قامتت باد

قانع باش و از عدل و انصاف دوری مکنبرچسب ها: دعای روز دوازدهم ماه رمضان، شعر مولوی،

تاریخ : یکشنبه 30 تیر 1392 | 01:00 ق.ظ | نویسنده : فروزنده غیاثی | نظرات
در این بازار عطاران

دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد
به زیر آن درختی رو که او گلهای تر دارد
درین بازار عطاران، مرو هر سو چو بی کاران
به دکان کسی بنشین که در دکان شکر دارد
ترازو گر نداری پس تُورا، زو ره زند هر کس
یکی قلبی بیاراید، تو پنداری که زر دارد
ترا بر در نشاند او به طراری که می آید
تو منشین منتظر بر در، که آن خانه دو در دارد
بهر دیگی که می جوشد، میاور کاسه و منشین
که هر دیگی که می جوشد، درون چیزی دگر دارد
نه هر کلکی شکر دارد، نه هر زیری زبر دارد
نه هر چشمی نظر دارد، نه هر بحری گهر دارد
بنال ای بلبل دستان، ازیرا نالهٔ مستان
میان صخره و خارا اثر دارد، اثر دارد
به نُه سر گر نمی گُنجی، که اندر چشمهٔ سوزن
اگر رشته نمی گنجد، ازان باشد که سر دارد
چراغست این دل بیدار، بزیر دامنش می دار
ازین باد و هوا بگذر، هوایش شور و شر دارد
چو تو از باد بگذشتی، مقیم چشمهٔ ای  گشتی
حریف همدمی گشتی که آبی بر جگر دارد
چو آبت بر جگر باشد درخت سبز را مانی
که میوه نو دهد دایم درون دل سفر دارد

برچسب ها: شعر مولوی، بازار عطاران،

تاریخ : سه شنبه 31 مرداد 1391 | 01:49 ق.ظ | نویسنده : فروزنده غیاثی | نظرات

.: Weblog Themes By forouzesh :.

تعداد کل صفحات : 2 :: 1 2

  • بازی مهربانی
  • بوگاتی
  • قیمت دلار
  • روزنامه